Primăria Sîg județul Sălaj

Hotărâri de consiliu (2018)

20/12/2018 HOT. NR. 49 PRIVIND RECTIFICAREA BUG. LOCAL AL COMUNEI SIG

17/12/2018 HOT. NR.48 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONS. LOCAL

17/12/2018 HOT. NR. 47 PRIVIND APROBAREA DREPTURILOR BANESTI AF. NAVETA SCOALA

17/12/2018 HOT NR.46 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

17/12/2018 HOT NR.45 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE

17/12/2018 HOT NR. 44 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI

26/11/2018 HOT. NR. 43 PRIVIND APROB. CT. DE EXEC. A BUG. DE VEN. SI CH.

26/11/2018 HOT. 42 PRIVIND ALOCAREA SUMELOR PENTRU POMUL DE CRACIUN

26/11/2018 HOT. NR. 41 PRIVIND TRECEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A CASEI DE TIP FAM. IN FAV. DGASPC

26/11/2018 HOTARAREANR. 40 PRIVIND RECTIFICAREABUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SIG

31/10/2018 HOT.39-PRIVINDCOMPL.ANEXEI NR.1 LA HOT.CONS.LOCAL CUPRIZAND LISTA BUNURILOR CARE APARTIN DOM.PUBLIC SIG

31/10/2018 HOT.38-PRIVIND MODIF.RETELEI SC.A UNIT.DE INVATAMANT PREUNIV.SIG PE ANUL2018-2019

31/10/2018 HOT 37-PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPR.IN CONS.DE ADMIN.AL SC.PROF.SIG

31/10/2018 HOT.36-PRIVIND APROBAREA DREPTURILOR BANESTI AF.PERS.DIDACTIC-DEPLASAREA

31/10/2018 HOT.35-PRIVIND RECTIFICAREA BUG LOCAL AL COM.SIG PE 2018

26/09/2018 HOT 34-PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI LOCAL PENTRU URMATOARELE TREI LUNI

26/09/2018 HOT 31-PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SIG

26/09/2018 HOT 32-PRIVIND COMPLETAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

26/09/2018 HOT 33-PRIVIND REACTUALIZAREA REPREZENTANT.CONS.LOCAL AL COM.SIG IN CONS.DE ADMINISTRATIEI AL SCOLII PROFESIONALE SIG

31/08/2018 HOT 30 PRIVIND RECTIFICAREA BUG LOCAL AL COM SIG

31/08/2018 HOT 29 PRIVIND APROB COFINANTARII CH PT OB MOD ARTERE RUT IN COM SIG

31/08/2018 HOT 28 PRIVINA APROB BUG ACTUALIZAT PT. OB. MOD ARTERE RUT IN COM SIG

31/07/2018 HOT 27 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

31/07/2018 HOT 26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATUL DE FUNCTII ALE AP DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM SIG

31/07/2018 HOT 25 PRIVIND RECTIFICAREA BUG.

31/07/2018 HOT. 24 PRIVIND APROBAREA CT DE EXEC A BUG DE VEN SI CH

28/06/2018 HOT.23 PRIVIND APROB REG. PRIVIND ELIBERAREA CARDULUI- LEGITIMATIEI DE PARCARE GRATUITA PT. PERS CU HANDICAP

28/06/2018 HOT. 22 PRIVIND APROBAREA DELEGARII DREPTULUI DE ADMIN. A UNOR BUNURI IN FAVOAREA LIC. TEH. NR. 1 SIG

28/06/2018 HOT. 21 PRIVIND COMPLETAREA PRG. ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE 2018

31/05/2018 HOT.20-PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONS.LOCAL PT.URM.3 LUNI

31/05/2018 HOT.19-PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR

26/04/2018 HOT. 18 PRIVIND INDEXAREA CU RATA INFLATIEI A IMP. SI TAXELOR LOCALE AFERENTE ANULUI FISCAL 2018

26/04/2018 HOT.17 PRIVIND APROBAREA VOL.DE MASA LEMNOASA PE PICIOR CARE URM.A SE REC. DIN FONDUL FORESTIER PROP. PRIV A COM SIG

26/04/2018 HOT.16 PRIVIND APROBAREA DOC.TEHNICO-EC. A OB. LUCRARI DE ALIM.CU GPL A CANTINEI LIC.TEHN.NR.1 SIG

26/04/2018 HOT.15 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXEC. A BUG.DE VEN. SI CHELTUIELI AL COM SIG PE TRIM I 2018

30/03/2018 HOTARAREA NR.14 PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII PROGRAMULUI MASA CALDA /2018 , LIC. TEH. NR.1 SIG

30/03/2018 HOTARAREA NR.13 PRIVIND APROBAREA REZ. INVENTARIERII SI SCOATEREA DIN FUNCT. A BUN. DEGRADATE CONSTATATE LA INVENTARIERE

30/03/2018 HOTARAREA NR. 12 PRIVIND MASURILE PENTRU GOSPODARIREA COMUNEI SIG

30/03/2018 HOTARAREA NR. 11 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII PUG SI REG. LOC. DE URBANISM AL COM. SIG

14/02/2018 HOT. 10 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

14/02/2018 HOT. 9 PRIVIND ACTUALIZAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

14/02/2018 HOT. 8 PRIVIND APROBAREA REG. DE ORG.,COORDONARE, MONITORIZARE SI CONTROLUL FUNCTIONARII SERV. DE ILUMINAT PUBLIC

14/02/2018 HOT. 7 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COM. SIG

31/01/2018 HOT. 6 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI LA SECT. DEZV. 2017

31/01/2018 HOT.5 PRIVIND APROBAREA CT. DE EXECUTIE A BUG. DE VEN. SI CH. COMUNA SIG

31/01/2018 HOT. 4 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL

31/01/2018 HOT. 3 PRIVIND STAB IMP SI TAXELOR LOCALE COMUNA SIG

31/01/2018 HOT. 2 PRIVIND APROBAREA SCHIMBARII DENUMIRII UNITATII SCOLARE CU PERS JUR. COMUNA SIG

31/01/2018 HOT.1 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE A UNIT. DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SIG