Primăria Sâg județul Sălaj

11 PROIECT DE HOT. PRIVIND REVOCAREA HOT. NR.5 CU PRIVIRE LA STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

28 februarie 2019