Primăria Sâg județul Sălaj

18 Proiect de hot. privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 14 din 1999 - lista bunurilor din dom. public al comunei

18 aprilie 2019