Primăria Sâg județul Sălaj

32. PROIECT DE HOT PRIVIND APROBAREA NR. DE POSTURI, ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI STABILIREA UNOR MAS. POTRIVIT CODULUI ADMINISTRATIV

22 august 2019