Primăria Sâg județul Sălaj

Hotărâri de consiliu (2019)

22/08/2019 HOT NR. 33 PRIVIND COMPLETAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

22/08/2019 HOT. NR. 32 PRIVIND APROB. NR. DE POSTURI, ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI STAB UNOR MAS. POTRIVIT CODULUI ADMINISTRATIV

22/08/2019 HOT. NR. 31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI LA OB. DE INVESTITII LUCRARI DE AMENAJARE GRUP SANITAR SI REP. CURENTE LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MAL

16/07/2019 HOT. NR. 30 PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR 2018 AL COMUNEI SAG

16/07/2019 HOT. NR.29 PRIVIND APROBAREA CH. CE REPREZINTA CONTRIBUTIA PROPRIE LA PROIECTUL MODERNIZARE STRAZI IN LOC. SAG SI FIZES, COMUNA SAG

16/07/2019 HOT. NR.28 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OB. MODERNIZARE STRAZI IN LOC. SAG SI FIZES, COMUNA SAG

28/06/2019 HOT. NR 26 PRIVIND COMPLETAREA PLANULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

28/06/2019 HOT. NR. 27 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL COSILIULUI LOCAL PE URMATOARELE TREI LUNI

28/06/2019 HOT. NR. 25 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR AL COM. SAG

28/06/2019 HOT. NR. 24 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COM. SAG

31/05/2019 HOT.23 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COM. SAG

31/05/2019 HOT.22 PRIVIND APROB.CONTULUI DE EXEC.A BUG.DE VENITURI SI CHELTUIELI

31/05/2019 HOT.21 PRIVIND APROBAREA DREPTURILOR BANESTI AFERENTE PERS.DIDACTIC CARE SOL.CHELT.PT DEPL DIN LOC.

31/05/2019 HOT.20 PRIVIND APROBAREA VOL.DE MASA LEMNOASA PE PICIOR CARE URMEAZA A SE REC.IN 2019

18/04/2019 HOT. NR. 19 PRIVIND INDEXAREA CU RATA INFLATIEI A IMP. SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2020

18/04/2019 HOT. NR. 18 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR.14 PE 1999- LISTA BUNURILOR DIN DOM. PUBLIC

18/04/2019 HOT. NR. 17 PRIVIND ACTUALIZAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2019

18/04/2019 HOT. NR. 16 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COM. SAG PE ANUL 2019

15/03/2019 HOT. NR. 14 PRIVIND MASURILE DE GOSPODARIREA COMUNEI SAG

15/03/2019 HOT. NR. 15PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU URMATOARELE TREI LUNI

15/03/2019 HOT. NR.13 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII VALORII DIN BUG. PROIECTULUI SI A VALORII CH. DE COFINANTARE PT. OBIECTIVUL MODERNIZARE ARTERE RUTIERE IN COMUNA SAG

08/03/2019 HOT. NR. 12 PRIVIND APROBAREA TAXELOR SPECIALE LOCALE PE ANUL 2019

08/03/2019 HOT. NR.11 PRIVIND REVOCAREA HCL NR. 5 CU PRIVIRE LA STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

28/02/2019 HOT. NR.10 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI DE VEN. SI CHELTUIALI AL COMUNEI SAG

28/02/2019 HOT.NR.9 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR ECONOMICI LA OB. DE INVESTITII MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA IN LOC. SAG

28/02/2019 HOT. NR.8 PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI COMUNEI IN AGA ADI ECODES

28/02/2019 HOT. NR.7 PRIVIND INSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA FUNCTIEI DE AUDIT PUBLIC INTERN

31/01/2019 HOT. NR. 6 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PT. PERS. DIN APARATUL PRIMARULUI

31/01/2019 HOT. NR.5 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

31/01/2019 HOT NR. 4 PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII PRG. MASA CALDA LA INTERNAT

31/01/2019 HOT. NR. 3 PRIVIND PLANUL DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL

31/01/2019 HOT NR. 2 PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZV.

31/01/2019 HOT. NR.1 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE