Primăria Sâg județul Sălaj

HOT. 8 PRIVIND APROBAREA REG. DE ORG.,COORDONARE, MONITORIZARE SI CONTROLUL FUNCTIONARII SERV. DE ILUMINAT PUBLIC