Primăria Sâg județul Sălaj

HOT. NR. 16 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COM. SAG PE ANUL 2019