Primăria Sâg județul Sălaj

HOT. NR. 18 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR.14 PE 1999- LISTA BUNURILOR DIN DOM. PUBLIC