Primăria Sâg județul Sălaj

HOT. NR.11 PRIVIND REVOCAREA HCL NR. 5 CU PRIVIRE LA STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE