Primăria Sâg județul Sălaj

HOT.39-PRIVINDCOMPL.ANEXEI NR.1 LA HOT.CONS.LOCAL CUPRIZAND LISTA BUNURILOR CARE APARTIN DOM.PUBLIC SIG