Primăria Sâg județul Sălaj

HOTARAREANR. 40 PRIVIND RECTIFICAREABUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SIG