Primăria Sâg județul Sălaj

Hotărâri de consiliu (2013)

19/12/2013 Hotararea nr. 47 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din raza comunei sig pentru anul scolar 2014 - 2015

19/12/2013 Hotararea nr. 46 privind aprobarea Regulamentului serviciului de canalizare al comunei Sig

19/12/2013 Hotararea nr. 45 privind aprobarea delegarii gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului de salubrizare al comunei Sig, aprobarea studiului de funadamentare, a caietului de sarcini, a contractului cadru si a matricei riscurilor

19/12/2013 Hotararea nr. 44 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 si a tarifelor si chiriilor pentru administrareaq bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei Sig

19/12/2013 Hotararea nr. 43 privind rectificareqa bugetului pentru anul 2013

28/11/2013 Hotararea nr. 42 privind completarea Anexei la Hotararea nr. 14/1999 cuprinzand lista bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sig

28/11/2013 Hotararea nr. 41 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul Modernizare Strada Tusanului, localitatea Sirbi, comuna Sig, judetul Salaj

28/11/2013 Hotararea nr. 40 privind Aprobarea statutului de functii si oeganigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Sig

28/11/2013 Hotararea nr. 39 privind Rectificarea bugetului pentru anul 2013

31/10/2013 Hotararea nr. 38 privind Alegerea presedintelui de sedinta

31/10/2013 Hotararea nr. 37 privind Aprobarea programului de perfectionare a personalului de specialitate al primarului

31/10/2013 Hotararea nr. 36 privind Aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014

31/10/2013 Hotararea nr. 35 privind Rectificarea bugetara pentru anul 2013

26/09/2013 Hotararea nr. 34 privind Virarea de credite bugetare pe anul 2013

26/09/2013 Hotararea nr. 33 privind Reactualizarea comisiilor de specialitate

26/09/2013 Hotararea nr. 32 privind Validarea unui mandat de consilier local

26/09/2013 Hotararea nr. 31 privind Incetarea unui mandat de consilier inainte de expitrarea termenului

26/09/2013 Hotararea nr. 30 privind aprobarea Acordului de cooperare cu ACOR, filiala Salaj

26/09/2013 Hotararea nr. 29 privind Valorificarea prin vanzare la licitatie publica a materialului lemnos din padurea proprietatea Comunei Sig

26/09/2013 Hotararea nr. 28 privind Repartizarea lemnelor de foc la 5 biserici din comuna

26/09/2013 Hotararea nr. 27 Pentru rectificare bugetara pe anul 2013

25/07/2013 Hotararea nr. 26 privind Alegerea presedintelui de sedinta

25/07/2013 Hotararea nr. 25 privind Aprobarea numarului de personal, organigrama si stat de functii pentru aparatul de specialitate al primarului

25/07/2013 Hotararea nr. 24 privind revocarea reprezentantului tehnic si nu numirea altui reprezentant tehnic in proiectul Modernizare drumuri forestiere in localitatea Tusa, comuna Sig, judetul Salaj

25/07/2013 Hotararea nr. 23 privind Modificarea si completarea domeniului public al Comunei Sig

25/07/2013 Hotararea nr. 22 privind instrumentarea proiectului Modernizare camin cultural in localitatea Tusa, comuna Sig, judetul Salaj

25/07/2013 Hotararea nr. 21 pentru rectificare buget pentru anul 2013

30/05/2013 Hotararea nr. 20 privind acordul de principiu pentru încheierea parteneriatului între Instituţia Prefectului –Judeţului Sălaj şi comuna Sîg în vederea implementării proiectului „e-SĂLAJ - Administraţie modernă în s

30/05/2013 Hotararea nr. 19 privind vanzarea directa a terenului in suprafata de 3776 mp din sat Tusa, nr. 118, com. Sig, domnului Costea Avram

29/03/2013 Hotararea nr. 18 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Sig pentru urmatoarele trei luni

29/03/2013 Hotararea nr. 17 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul Amenajare spatii verzi, parcari, construire magazie, locuri de joaca si imprejmuire in Comuna Sig

29/03/2013 Hotararea nr. 16 privind aprobarea procesului verbal de receptie finala la obiectivul Construire baza sportiva 'Izvoarele Barcaului' Localitatea Tusa, comuna Sig

29/03/2013 Hotararea nr. 15 privind aprobarea procesului de receptie finala la obiectivul Modernizare strazi in localitatea Mal, comuna Sig, judetul Salaj

29/03/2013 Hotararea nr. 14 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul Amenajare teren de sport in localitatea Tusa, comuna Sig

29/03/2013 Hotararea nr. 13 privind aprobarea indicatorilor tehico - economici la obiectivul Bransamente de canalizare in Comuna Sig

29/03/2013 Hotararea nr. 12 privind aprobarea plan ului de analiza si acoperire a riscurior

29/03/2013 Hotararea nr. 11 privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare de 15% din salariul de baza bibliotecarului comunal

29/03/2013 Hotararea nr. 10 privind aprobarea statului de functii si a organigramei pe anul 2013

29/03/2013 Hotararea nr. 9 privind aprobarea constituiri dreptului de folosinta cu titlu gratuit pentru punctul de lucru al Asociatiei Gal Poarta Transilvaniei

29/03/2013 Hotararea nr. 8 privind masurile pentru gospodarirea Comunei Sig

29/03/2013 Hotararea nr. 7 privind revocarea HCL nr. 2 din 21.01.2013

29/03/2013 Hotararea nr. 6 privind aprobarea planului de achizitii publice pentru anul 2013

29/03/2013 Hotararea nr. 5 privind aprobarea bugetului pentru anul 2013

21/01/2013 Hotorare nr. 4 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant 2013 - 2014

21/01/2013 Hotarare nr. 3 privind masurile pentru gospodarirea localitatilor

21/01/2013 Hotarare nr. 1 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

21/01/2013 Hotarare nr. 2 privind alocarea unei cantitati de combustibil