Primăria Sâg județul Sălaj

Hotărâri de consiliu (2014)

17/12/2014 Hotararea 48 Aprobarea presedintelui de sedinta

17/12/2014 Hotararea 47 Vanzare material lemnos din padurea comunei Sig

17/12/2014 Hotararea 46 Sume alocate pt pomul de Craciun

17/12/2014 Hotararea 45 Rectificare buget

24/11/2014 Hotararea 44 privind completarea si modificarea HCL Sig nr. 20/29.07.2014 modificata prin HCL Sig 36/13.10.2014 privind aprobarea proiectului REABILITAREA UNITATII DE INVATAMANT SCOALA DE ARTE SI MESERII SIG

24/11/2014 Hotararea 43 Transmiterea in folosinta gratuita in favoarea SC Filiala de distributie a energiei electrice Electrica distributie Transilvania Nord' SA-SDEE Zalau a suprafetei de 16,185 mp

24/11/2014 Hotararea 42 Rectificare buget

06/11/2014 Hotararea 41 privind aprobarea valorii de investitie si a solicitarii Scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural- IFN SA in cadrul contractului de finantare nr. C 413322011263336614/16.04.2014 pt proiectul Modernizarea stra

06/11/2014 Hotararea 40 privind completarea si modificarea Hotararii Consiliuluilocal Sig cu nr. 20/29.07.2014 modificata prin HCL Sig nr. 36/13.10.2014privind aprobarea proiectului Reabilitare Unitate de Invatamant Scoala d e Arte si Meserii Sig

06/11/2014 Hotararea 39 Rectificare buget

13/10/2014 Hotararea 38 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim II 2014

13/10/2014 Hotararea 37 privind rectificarea credite bugetare in cadrul bugetului local

13/10/2014 Hotararea 36 privind proiectul Reabilitarea unitatii de invatamant

13/10/2014 Hotararea nr 35 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015

13/10/2014 Hotatarea 34 privind aprobarea planului de analiya si acoperire a riscurilor

13/10/2014 Hotararea nr 33 privind alegerea presedintelui de sedinta

29/09/2014 Hotararea 32 Aprobarea dirigintelui de santier pt obiectivul Modernizare camin cultural in localitatea Tusa, com. Sig, jud. Salaj

29/09/2014 Hotararea 31 Aprobarea dirigintelui de santier pt proiectul Modernizarea strazii Tusanului din localitatea Sirbi, Com. Sig, Jud. Salaj

29/09/2014 Hotararea 30 privind Aprobarea bugetului actualizat pt obiectivul ,,Modernizarea strazii Tusanului in loc Sirbi.com Sig, Jud. Salaj

29/09/2014 Hotararea 29/ 29.09.2014 Vanzarea prin licitatie a materialului lemnos

29/09/2014 Hotatrarea 28 privind completarea planului anual de achizitii publice

08/09/2014 Hotararea nr 26 privind alipirea unor terenuri ce constitue domeniu privat al comunei Sîg

08/09/2014 Hotararea nr. 27 privind modificare anexei privind Lista bunurilor din domeniul public

29/07/2014 Hotararea 25 privind Alegerea presedintelui de sedinta

29/07/2014 Hoatrarea nr. 24 privind aprobarea unui contract de asistenta, reprezentare juridica si stabilirea onorariului pentru serviciile oferite

29/07/2014 Hotararea 23 privind aprobarea completarii planului de achizitii publice pentru anul 2014

29/07/2014 Hoatararea nr 22- Aprobarea virarii de credite

29/07/2014 Hotatrarea 21 -Aprobarea completarii planului de achizitii publice pentru anul 2014

29/07/2014 Hotararea 20 privind aprobarea proiectului Reabilitare unitate de invatamant Scoala de Arte si Meserii Sîg

30/06/2014 Hotararea nr. 19 privind aprobarea Bugetului actualizat ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitii prevazute in cadrul contractului de finantare pentru obiectivul de investitii :Modernizare camin cultural in loc Tusa, com. Sig, jud Salaj

29/05/2014 Hotatrarea nr 18 privind aprobarea Regulamentul referitor la desfasurarea activitattii de gestionare a canilor fara stapan in comuna Sig

29/04/2014 Hotararea nr 16 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuielei al comunei Sigpe trim. I al anului 2014

29/04/2014 Hotararea nr 15 privind aprobarea platii cotizatiei pe anul 2014 catre Asociatia de Dezvoltare IntercomunitaraECODES Salaj

29/04/2014 Hotararea nr. 14 privind aprobarea contractului de prestari servicii pt realizarea activitatii de identificare a terenurilor conform Legii 165/2013 privind masurile pt finalizarea proceselor de restituire

29/04/2014 Hotatrarea nr 13 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unei parti a seviciului de salubrizare al comunei Sig, jud Salaj

29/04/2014 Hotararea nr 17 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local pentru urmatoarele trei luni

20/03/2014 Hotararea nr 12 privind aprobarea ''Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau pricata a comunei Sigin vederea instalarii , intretinerii, inlocuirii retelelor de comunicatii electronice

20/03/2014 Hotararea nr 11 privind masurile de gospodarire a comunai Sig

28/02/2014 Hotararea nr 9 privind aprobarea consumului mediu de combustibil pt autovehiculele si utilajele aflate in patrimoniul comunei Sig si microbuzele scolare detinute de Liceul Tehnologic nr. 1 Sig

28/02/2014 Hotararea nr 8 privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Sig

28/02/2014 Hotararea nr7 privind rectificarea bugetului pe anul 2014

30/01/2014 Hotararea nr. 6 privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole

30/01/2014 Hotararea nr. 5 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Sig pentru urmatoarele trei luni

30/01/2014 Hotararea nr. 4 privind masurile pentru goepodariere a localitatilor din Comuna Sig

30/01/2014 Hotararea nr. 3 privind aprobarea Planului de achizitii publice pe anul 2014

30/01/2014 Hotararea nr. 2 privind utilizarea sumei de 287.267 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la incgeierea exercitiului bugetar

30/01/2014 Hotararea nr. 1 privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2014

17/01/2014 Modificare cuantum ajutor social

17/01/2014 Modificare cuantum ajutor social