Primăria Sâg județul Sălaj

Hotărâri de consiliu (2015)

17/12/2015 Hotararea nr. 54 privind majorarea salariului de baza a bibliotecarului comunal Martin Valera

17/12/2015 Hotararea nr. 53 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pt anul 2016

17/12/2015 Hoptararea nr. 52 privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a obiectivului Reabilitarea unitatii de invatamant Scoala de Arte si Meserii Sig

17/12/2015 Hotararea nr . 51 privind alocarea unei sume pt Pomul de Craciun

17/12/2015 Hotararea nr. 50 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015

13/11/2015 Hotararea nr. 48 privins stabilirea impozitelor si taxelor locale pt anul 2016

13/11/2015 Hotararea nr. 49 privind stabilirea consumului de carburant pt autoturismul aflat in posesia comunei Sig

13/11/2015 Hotararea nr. 47 privind aprobarea Anexei nr .III la Planul anual de achizitii publice pe anul 2015

13/11/2015 Hotararea nr. 46 privind darea in administrare a serviciului de canalizare a comunei Sig

13/11/2015 Hotararea nr. 45 privind repartizarea lemn lucru in favoarea Bisericii Ortodoxe Sirbi

13/11/2015 Hotararea nr. 44 privind preluarea fara plata a microbuzului scolar Opel Movano

13/11/2015 Hotararea nr. 43 privind rectificarea bugetului local al comunei Sig pe anul 2015

12/10/2015 Hotararea nr. 42 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului olcal pe urmatoarele 3 luni

12/10/2015 Hotararea nr. 41 privind aderarea comunei Sig la Societatea Natiopnala Crucea Rosie , Jud Salaj

12/10/2015 Hotararea nr. 40 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din devizul obiectivului:Modernizarea drum comunal DC 84 C

12/10/2015 Hotararea nr. 39 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinsi in Devizul General al obiectivului Amenajarea spatiului de joaca al Scoli sig

12/10/2015 Hotararea nr. 38 privind rectificarea bugetului local al comunei Sig pe anul 2015

29/09/2015 hotararea nr. 37 privind complectarea si modificarea Hot. Consiliului local nr .20/ 29.07.2014

29/09/2015 Hotararea nr. 36 privind repartizarea lemnelor de foc la cele 5 biserici din comuna Sig

29/09/2015 Hotararea nr. 35 privind rectificarea bugetului local al comunei Sig , pe sursa C pe anul 2015

29/09/2015 Hotararea nr. 34 privind rectificarea bugetului local al comunei Sig pe anul 2015

18/08/2015 Hotararea nr. 33 privind avizarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare prin concesionare a gestiunii a activitatilor de salubrizare a Jud Salaj

18/08/2015 hotararea nr. 32 privind aprobarea contractarii unui imprumut de catre comuna Sig

18/08/2015 Hotararea nr. 31 privind aprobarea Anexei nr II la planul de achizitii publice pe anul 2015

18/08/2015 hotararea nr. 30 privind rectificarea bugetului local al comunei Sig pe anul 2015

31/07/2015 Hotararea nr. 29 privind rectificarea bugetului local al comunei Sig pe anul 2015

31/07/2015 Hotararea nr. 28 privind valorificarea prin licitatie a materialului lemnos din padurea proprietate a comunei Sig

31/07/2015 Hotararea nr. 27 privind aprobarea contului de executie a bugetului pt venituri si cheltuieli pt trim I a anului 2015

12/06/2015 hotatarea nr. 26 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

12/06/2015 Hotararea nr. 25 privind rectificarea bugetului pe anul 2015

29/05/2015 Hotararea nr. 24 privind actualizarea componentei unitatii locale de sprijin pt combaterea bolilor si sigurantei alimentelor in comuna Sig

29/05/2015 Hotatarea nr. 23 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pt trim 1 an 2015

28/04/2015 Hotararea nr. 22 privind apobarea taxei pentru atestatul de producator

28/04/2015 Hotararea nr . 21 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2014/2020

28/04/2015 Hotararea nr. 20 privind aderarea Comunei Sig la parteneriat cu Gal Poarta Transilvaniei

23/03/2015 Hotatrarea nr. 19. privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local pe urmatoarele 3 luni

23/03/2015 Hotatrarea nr. 18 privind rectificarea bugetului pe anul 2015

23/03/2015 hotararea nr. 17 privind receptia Canin cultural Tusa si strada Tusanului din localitatea Sirbi

23/03/2015 Hotararea nr. 16 privind actualizarea valorii de investitii din devizele generale ca urmare a finalizarii - Modernizare Camin in localitatea Tusa si Modernizarea strazii Tusanului din localitatea Sirbi

23/03/2015 Hotatarea nr . 15 privind aprobarea inventarierii pe anul 2014

23/03/2015 Hotarearea nr. 13 privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr 14/1999

23/03/2015 Hotararea nr. 12 privind masurile pentru gospodarirea comunei Sig

05/02/2015 Hotararea nr. 11 privind transmiterea in folosinta gratuita a doua terenuri in suprafata de 15,385 mp din domeniul public in vederea realizarii unor lucrari

05/02/2015 Hotarearea nr. 10 privind mandatarea Asociatiei de Dezvolatrea Intercomunitare- Ecodes Salaj de a delega gestiunea serviciului public de salubrizare

05/02/2015 Hotararea nr 9 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sig pt trim. IV a anului 2014

05/02/2015 Aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2014 in anul 215

05/02/2015 Aprobarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2015

05/02/2015 Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2015

09/01/2015 Aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din raza comunei Sig pentru anul scolar 2015-2016

09/01/2015 Masurile de gospodarire a localitatilor din comuna sig

09/01/2015 Stabilirea impozitelor sitaxelor locale pentru anul 2015, a tarifelor si chiriilor pt administraea bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei Sig

09/01/2015 acoperirea definitiva a golurilor de casa (deficit) ale sectiunii de dezvoltare pt anul 2014 a Comunei Sig

09/01/2015 Rectificarea bugetului pe anul 2014