Primăria Sâg județul Sălaj

Hotărâri de consiliu (2016)

29/07/2016 Hotararea nr 35. privind aorobarea documentatiei tehnico-economica a obiectivului Asfaltare strazii in localitatea Tusa, com. Sig

29/07/2016 Hotararea nr. 34 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului :Modernizarea Artere rutiere in comuna Sig

29/07/2016 hotararea nr. 33 privind aprobarea delegarii dreptului de administrare in favoarea Liceului Tehnologic nr. 1 Sig asupra unor imobile

29/07/2016 hotararea nr.32 privind aprobarea criteriilor de ocupare a functiei publice de Administrator public al comunei Sig

29/07/2016 Hotararea nr. 31 privind desemnarea reprezentantilor din Consiliul Local Sig in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic din Sig

29/07/2016 Hotararea nr. 30 privind aprobarea Statutului comunei Sig

29/07/2016 Hotararea 29 privind aprobarea regulamentului de ordine interioara

29/07/2016 Hotararea nr. 28 privind aprobarea regulamentului de functionare si organizare a aparatului de specialitate a primarului

29/07/2016 Hotararea nr. 26 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

29/07/2016 Hotararea nr. 27 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Sig

23/06/2016 Hotararea nr. 25 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sig

23/06/2016 Hotararea nr. 24 privind alegerea viceprimarului comunei Sig

23/06/2016 Hotararea nr. 23 privind alegerea presedintelui de sedinta

23/06/2016 Hotararea nr. 22 privind constituirea Consiliului local al comunei Sig

23/06/2016 Hotarea nr. 21 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliului local Sig

23/06/2016 Hotararea nr. 20 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului local

27/05/2016 Hotararea nr. 19 privind aprobarea decontarii deplasarii cadrelor didactice pt perioada feb- aprilie 2016

27/05/2016 Hotararea nr. 17 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale in piata comunei Sig

27/05/2016 Hotararea nr. 16 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2016

31/03/2016 Hotararea nr. 15 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sig pe anul 2016

31/03/2016 Hotararea nr. 14 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea inchirierii unui spatiu aflat in incinta Caminului cultural Fizes

31/03/2016 Hotararea nr. 13 privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor Consiliului local al comunei Sig

31/03/2016 Hotararea nr. 12 privind masurile pt gospodarirea comunei Sig

26/02/2016 Hotararea nr. 11 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sig pt urmatoarele 3 luni

26/02/2016 Hotararea nr. 10 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare pt cadrele didactice din comuna Sig

17/02/2016 Hotararea nr. 9 privind desemnarea d-nei Maxim Anca pt implementarea L 248/2016

27/01/2016 Hotararea nr. 8 privind aprogarea Strategiei de Dezvoltare 2015-2020

27/01/2016 Hotararea nr. 7 privind masurile pt gospodarirea localitatilor din comuna Sig

27/01/2016 Hotararea nr. 6 privind aprobarea retelei de scolarizare pt 2016/2017

27/01/2016 Hotararea nr. 5 privind aprobarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2016

27/01/2016 Hotararea nr. 4 privind anularea majorarii de intarziere in cota de 73,3 %

27/01/2016 Hotararea nr. 3 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe trim IV an 2015

27/01/2016 Hotararea nr. 2 privind acoperirea definitiva a golurilor de casa (deficit) ale sectiunii de dezvoltare

27/01/2016 Hotararea nr. 1 privind aprobarea proiectului de buget pt anul 2016