Primăria Sâg județul Sălaj

Hotărâri de consiliu (2017)

22/12/2017 Hot 54 privind rectificarea bugetului local al Comunei Sig/2017

22/12/2017 Hot.53 privind planul de ocupare a functiilor publice /2018

22/12/2017 Hot.52 privind aprobarea Strategiei anuale si Pr. anual al achizitiilor publice /2018

22/12/2017 Hot 51 privind stabilirea salariilor de baza pt. personalul din aparatul de specialitate al primarului

22/12/2017 Hot. 50 privind aprob. dr. banesti af. personalului didactic care solicita cheltuieli pt. deplasarea din localitatea de dom. la locul de munca

29/11/2017 Hot.49 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local

29/11/2017 Hot. 48 privind alocare sume pentru Pom de Craciun

29/11/2017 Hot. 47 privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiu

29/11/2017 Hot.46 privind rectificarea bugetului local al com. Sig /2017

31/10/2017 Hot. 45 privind actualizarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului com. Sig, pe anul 2017

31/10/2017 Hot. 44 privind mandatarea primarului Com. Sig in AGA ADI ECODES in vederea aprobarii S.C.D.A.

31/10/2017 Hot. 43 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Sig, trim. III/ 2017

31/10/2017 Hot.42 privind rectificarea bugetului local al Comunei Sig, pe anul 2017

29/09/2017 Hot 41 privind delegare gestiune serviciu de canalizare catre Compania de Apa Somes SA Cluj

29/09/2017 Hot 40 privind reactualizare reprezentanti consiliu administratie Liceul Tehnologic nr 1 Sig

29/09/2017 Hot 39 privind rectificarea bugetului local al comunei Sig pe anul 2017

25/08/2017 Hotararea nr 38. privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului Extindere si Modernizare Baza SHotararea nr 24. sportiva

25/08/2017 Hot 37 privind acordare drept de uz ELECTRICA

25/08/2017 Hot 36 privind aprobare plan de analiza si acop riscuri

25/08/2017 Hot 35 privind infiintare SVSU

25/08/2017 Hotararea nr. 34 privind aprobarea contului de executie a bugetului pt venituri si cheltuieli pt trim II a anului 2017

25/08/2017 Hot 33 privind stabilirea salar de baza a personalului din cadru primariei Sig

31/07/2017 Hot 32 privind aprobarea Regulamentului org si fct Consiliu Local

31/07/2017 Hotararea nr 31 privind aprobarea proiectului Modernizare piata agroalimentara Sig

31/07/2017 Hotararea nr 30 privind aprobarea proiectului Modernizare piata agroalimentara Sig

31/07/2017 Hot 29 privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic al Liceului Tehnologic Sig 2016-2017

31/07/2017 Hotararea nr 28. privind aprobarea cofinantarii a obiectivului Modernizare artere rutiere in com. Sig, jud Sala

30/06/2017 Hotararea nr 25. privind aprobarea documentatiei tehnico-economice reactualizata a obiectivului Modernizare piata agroalimentara Sig

30/06/2017 Hotararea nr 24. privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului Amenajare spatiu de joaca

30/06/2017 Hotararea nr 23 privind aprobarea unui contract de consultanta

30/06/2017 Hotararea nr 22 privind completarea Comisiei pentru activitati social-culturale

30/06/2017 Hotararea nr 21. privind validarea unui mandat de conilier local

31/05/2017 Hotararea nr 20. pentru aprobarea Regulamentului comunal privind organizarae pasunatului precum si exploatarea pajistilor si a pasunilor

31/05/2017 Hotararea nr 19. privind constatarea incetarii de drept a mandatului de conilierului local

31/05/2017 Hotararea nr 18 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa pe picior pe anul 2017

31/05/2017 Hotararea nr. 17 privind numirea persoanei responsabilecu tinerea la zi a Registrului Datoriei publice Locale

28/04/2017 Hotararea nr. 16 privind actualizarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului

28/04/2017 Hotararea nr. 15 privind aprobarea contului de executie a bugetului pt venituri si cheltuieli pt trim I a anului 2017

24/03/2017 Hotararea nr. 14 privind alegerea presedintelui de sedinta

24/03/2017 Hotararea nr. 13 privind masurile pt gospodarirea comunei Sig

24/03/2017 Hotararea nr. 12 privind bugetul pe anul 2017

27/02/2017 Hotararea nr 11. privind aprobarea documentatiei tehnico-economice reactualizata a obiectivului Modernizare artere rutiere in com. Sig, jud Salaj

17/02/2017 Hotararea nr 10 privind aprobarea NORMELOR PROCEDURALE INTERNE pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice din categoria

17/02/2017 Hotararea nr 9. privind aprobarea unui contract de asistenta juridica incheiat cu Cabinetul ind. de Av Ciupe Stelian-Calin

17/02/2017 Hotararea nr 8. privind majorarea salariului de baza a d-nei Martin Valera, bibliotecar comunal

17/02/2017 Hotararea nr 7. privind aprobarea tipului de suport alimentar pe niveluri de invatamant in comuna Sig, judetul Salaj

17/02/2017 Hotararea nr 6. privind aorobarea inchirierii prin licitatie publica a pasunilor proprietate privata a comunei Sig, judetul Salaj

20/01/2017 Hotararea nr. 5 privind aprobarea conditiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru fuctia publica de referent -compartiment politie locala

20/01/2017 Hotararea nr. 4 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ce se va realiza de catre benefeciarii Legii nr.416/2001

20/01/2017 Hotararea nr. 3 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sig pe anul 2016

20/01/2017 Hotararea nr. 2 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului2016

20/01/2017 Hotararea nr. 1 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din raza comunei Sig pentru anul scolar 2017 - 2018