Primăria Sâg județul Sălaj

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)


  05/01/2022 Nr. Înrg. - 21, Denumire - HOTARARE PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITATII ORGANIZARII SI DERULARII LA NIVEL LOCAL A PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR PENTRU ACHIZITIA PRODUSELOR SI CONTRACTELOR DE PRESTARI SERVICII PT. DERULAREA MASURILOE EDUCATIVE , AF. PROGRAMULUI IN SCOLI AL ROMANIEI IN PERIOADA 2017-2023

  25/05/2020 Nr. Înrg. - 22, Denumire - HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL PE URMATOARELE TREI LUNI

  25/05/2020 Nr. Înrg. - 20, Denumire - HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2020

  25/05/2020 Nr. Înrg. - 19, Denumire - HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI SAG PE TRIMESTRUL I 2020

  25/05/2020 Nr. Înrg. - 18, Denumire - HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI SI DE ACTUALIZARE A DEVIZULUI GENERAL IN ETAPA DE SOLICITARE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE SI CA URMARE A FINALIZARII PROCEDURILOR DE ACHIZITIE DE SERVICII SI LUCRARI IN CADRUL PR. MOD. PIATA AGROALIMENTARA IN LOC SAG , JUD. SALAJ

  25/05/2020 Nr. Înrg. - 17, Denumire - HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OB. DE INVESTITII MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES , JUDETUL SALAJ

  25/05/2020 Nr. Înrg. - 16, Denumire - HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SAG PE ANUL 2020

  30/03/2020 Nr. Înrg. - 15, Denumire - HOTARAREA PRIVIND APROBAREA VOLUMULUI DE MASA LEMNOASA PE PICIOR CARE URMEAZA A SE RECOLTA IN ANUL 2020 DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI SAG

  30/03/2020 Nr. Înrg. - 14, Denumire - HOTARAREA PRIVIND INDEXAREA CU RATA INFLATIEI A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE AFERENTE ANULUI FISCAL 2021

  30/03/2020 Nr. Înrg. - 12, Denumire - HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.1 LA HCL NR. 49 DIN 23.12..2019 CA URMARE A MODIFICARII TAXEI SPECIALE PENTRU INCHIRIERE CLADIRI PE ANUL 2020

  30/03/2020 Nr. Înrg. - 13, Denumire - HOTARAREA PRIVIND SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU IN SUPRAFATA DE 68 mp CU DESTINATIE DE PUNCT FARMACEUTIC SITUAT IN LOCALITATEA SAG NR.6, JUDETUL SALAJ

  30/03/2020 Nr. Înrg. - 11, Denumire - HOTARAREA PRIVIND COMPLETAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2020

  30/03/2020 Nr. Înrg. - 10, Denumire - HOTARATREA PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SAG PE ANUL 2020

  30/03/2020 Nr. Înrg. - 9, Denumire - HOTARAREA PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI SAG PE ANUL 2019

  30/03/2020 Nr. Înrg. - 8, Denumire - HOTARAREA PRIVIND MASURILE PENTRU GOSPODARIREA COMUNEI SAG

  19/02/2020 Nr. Înrg. - 7, Denumire - HOTARAREA PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI MASA CALDA LA INTERNAT, PENTRU ANUL 2020, LA NIVELUL UNITATII DE INVATAMANT SCOALA PROFESIONALA SAG

  19/02/2020 Nr. Înrg. - 6, Denumire - HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL2020

  19/02/2020 Nr. Înrg. - 5, Denumire - HOTARAREA PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SAG PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023

  30/01/2020 Nr. Înrg. - 4, Denumire - HOTARAREA PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI LOCAL PENTRU URMATOARELE TREI LUNI

  30/01/2020 Nr. Înrg. - 3, Denumire - HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU DE INTERES LOCAL CE SE VA REALIZA DE CATRE BENEFICIARII LEGII NR. 416 DIN 2001 IN ANUL 2020

  30/01/2020 Nr. Înrg. - 2, Denumire - HOTARAREA PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN RAZA COMUNEI SAG PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021

  30/01/2020 Nr. Înrg. - 1, Denumire - HOTARARE PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIRI NR.1 DIN 08.01.2020 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE PE ANUL 2019 DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SAG