Primăria Sâg județul Sălaj

Hotărârile Autorității Deliberative (2019)

23/12/2019 HOTARAREA NR. 51 PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI COMUNEI SAG IN AGA ADI ECODES IN VEDEREA APROBARII MOD. IN STRUCTURA TARIFELOR IN CONTR. DE DELEGARE N.777/25.09.2018

23/12/2019 HOTARAREA NR. 50 PRIVIND APROBAREA DREPTURILOR BANESTI PT. PERS. DIDACTIC - CHELTUIELI DE DEPLASARE

23/12/2019 HOTARAREA NR. 49 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2020

23/12/2019 HOTARAREA NR. 48 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2020

23/12/2019 HOTARAREA NR. 47 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SAG PE ANUL 2019

22/11/2019 HOTARAREA NR.46 PRIVIND APROBAREA MODIF.INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI IN CADRUL PROIECTULUI MODERNIZARE ARTERE RUTIERE IN COM.SAG

22/11/2019 HOTARAREA NR.45 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DE 10.600LEI PT.POMUL DE CRACIUN

22/11/2019 HOTARAREA NR.44 PRIVIND APROB.DREPTURILOR BANESTI AFERENTE PERS.DIDACTIC CARE SOLICITA CHELT.PT DEPL.DIN LOC. DE DOM.LA LOCUL DE MUNCA SI RETUR PT.PER.APRILIE-OCT 2019

22/11/2019 HOTARAREA NR.43 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXEC.A BUG.DE VENITURI SI CHELT.PE TRIM III 2019

22/11/2019 HOTARAREA NR.42 PRIVIND COMPLETAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2019

22/11/2019 HOTARAREA NR.41 PRIVIND RECTIFICAREA BUG.LOCAL AL COM.SAG 2019

31/10/2019 HOTARAREA NR. 39 PRIVIND COMPLETAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2019

31/10/2019 HOTARAREA NR. 40 PRIVIND CLASIFICAREA UNUI DRUM DE INTERES LOCAL IN CATEGORIA STRAZI

31/10/2019 HOTARAREA NR. 38 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SAG PE ANUL 2019

17/09/2019 HOT.NR.37 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI LOCAL PENTRU URMATOARELE TREI LUNI

17/09/2019 HOT.NR.36 PRIVIND REACTUALIZAREA REPREZENTANTILOR CONS.LOCAL AL COM.SAG IN CONS.DE ADMIN.AL SCOLII PROFESIONALE SAG

17/09/2019 HOT.NR.35 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXEC.A BUG.DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COM.SAG PE TRIM II 2019

17/09/2019 HOT.NR.34 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COM.SAG PE ANUL 2019

22/08/2019 HOT NR. 33 PRIVIND COMPLETAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

22/08/2019 HOT. NR. 32 PRIVIND APROB. NR. DE POSTURI, ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI STAB UNOR MAS. POTRIVIT CODULUI ADMINISTRATIV

22/08/2019 HOT. NR. 31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI LA OB. DE INVESTITII LUCRARI DE AMENAJARE GRUP SANITAR SI REP. CURENTE LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MAL

16/07/2019 HOT. NR. 30 PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR 2018 AL COMUNEI SAG

16/07/2019 HOT. NR.29 PRIVIND APROBAREA CH. CE REPREZINTA CONTRIBUTIA PROPRIE LA PROIECTUL MODERNIZARE STRAZI IN LOC. SAG SI FIZES, COMUNA SAG

16/07/2019 HOT. NR.28 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OB. MODERNIZARE STRAZI IN LOC. SAG SI FIZES, COMUNA SAG

28/06/2019 HOT. NR 26 PRIVIND COMPLETAREA PLANULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

28/06/2019 HOT. NR. 27 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL COSILIULUI LOCAL PE URMATOARELE TREI LUNI

28/06/2019 HOT. NR. 25 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR AL COM. SAG

28/06/2019 HOT. NR. 24 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COM. SAG

31/05/2019 HOT.23 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COM. SAG

31/05/2019 HOT.22 PRIVIND APROB.CONTULUI DE EXEC.A BUG.DE VENITURI SI CHELTUIELI

31/05/2019 HOT.21 PRIVIND APROBAREA DREPTURILOR BANESTI AFERENTE PERS.DIDACTIC CARE SOL.CHELT.PT DEPL DIN LOC.

31/05/2019 HOT.20 PRIVIND APROBAREA VOL.DE MASA LEMNOASA PE PICIOR CARE URMEAZA A SE REC.IN 2019

18/04/2019 HOT. NR. 19 PRIVIND INDEXAREA CU RATA INFLATIEI A IMP. SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2020

18/04/2019 HOT. NR. 18 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR.14 PE 1999- LISTA BUNURILOR DIN DOM. PUBLIC

18/04/2019 HOT. NR. 17 PRIVIND ACTUALIZAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2019

18/04/2019 HOT. NR. 16 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COM. SAG PE ANUL 2019

15/03/2019 HOT. NR. 14 PRIVIND MASURILE DE GOSPODARIREA COMUNEI SAG

15/03/2019 HOT. NR. 15PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU URMATOARELE TREI LUNI

15/03/2019 HOT. NR.13 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII VALORII DIN BUG. PROIECTULUI SI A VALORII CH. DE COFINANTARE PT. OBIECTIVUL MODERNIZARE ARTERE RUTIERE IN COMUNA SAG

08/03/2019 HOT. NR. 12 PRIVIND APROBAREA TAXELOR SPECIALE LOCALE PE ANUL 2019

08/03/2019 HOT. NR.11 PRIVIND REVOCAREA HCL NR. 5 CU PRIVIRE LA STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

28/02/2019 HOT. NR.10 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI DE VEN. SI CHELTUIALI AL COMUNEI SAG

28/02/2019 HOT.NR.9 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR ECONOMICI LA OB. DE INVESTITII MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA IN LOC. SAG

28/02/2019 HOT. NR.8 PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI COMUNEI IN AGA ADI ECODES

28/02/2019 HOT. NR.7 PRIVIND INSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA FUNCTIEI DE AUDIT PUBLIC INTERN

31/01/2019 HOT. NR. 6 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PT. PERS. DIN APARATUL PRIMARULUI

31/01/2019 HOT. NR.5 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

31/01/2019 HOT NR. 4 PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII PRG. MASA CALDA LA INTERNAT

31/01/2019 HOT. NR. 3 PRIVIND PLANUL DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL

31/01/2019 HOT NR. 2 PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZV.

31/01/2019 HOT. NR.1 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE