Primăria Sâg județul Sălaj

LUCRARI DE MODERNIZARE A SIST DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA SIG

CONTRACTUL DE LUCRARI PENTRU PROIECTUL"LUCRARI DE MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA SIG" SE VA ATRIBUI OFERTANTULUI SC ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL.